Category: Informacje

MECHANIK MOTOCYKLOWY

Mechanik motocyklowy to nowy zawód,  który w  2015 roku pojawił się w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Zespół Szkół Mechaniczno-Samochodowych w Zabrzu od roku szkolnego...

Akcja Honorowego Krwiodawstwa

16 marca 2016r. nasi szkolni honorowi krwiodawcy przystąpili do kolejnej akcji krwiodawstwa. Dzięki Waszej postawie nie występuje zagrożenie brakiem życiodajnego płynu, jakim jest krew,...

Harmonogram rekrutacji 2017/2018

Termin składania dokumentów: 19 maja 2017r. – 19 czerwca 2017r. Terminy rekrutacji: Od 23 czerwca 2017r. do 27 czerwca 2017r. do godz.15.00 – termin dostarczania...

Warunki rekrutacji

Kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej, składając dokumenty do wybranej szkoły posługuje się wyłącznie kopiami świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego. Kandydat...

Planowane oddziały

W roku szkolnym 2017/2018 planuje się otwarcie następujących oddziałów: TECHNIKUM NR 2 Technik pojazdów samochodowych – limit miejsc: 52 BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 8  Mechanik...

Wykaz zakładów

Wykaz zakładów gotowych przyjąć uczniów na rok szkolny 2017/2018: Dla zainteresowanych nauką zawodu w naszej szkole publikujemy wykaz zakładów pracy gotowych do przyjęcia uczniów...