Kategoria: Informacje

Góra grosza – podziękowanie

Serdeczne podziękowanie i wyrazy uznania dla społeczności Zespołu Szkół Mechaniczono-Samochodowych w Zabrzu za ogromny wkład w ogólnopolską akcję „Góra Grosza”.

Informacja MEN dla rodziców w związku ze strajkiem nauczycieli

Do obowiązków dyrektora szkoły i przedszkola należy zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu na terenie placówki (1) i nie zwalnia go z tego obowiązku przystąpienie nauczycieli do strajku (2). Strajk nie stanowi przyczyny odwołania zajęć w przedszkolu i szkole oraz jej zamknięcia (3).
W sytuacji strajku w przedszkolu lub szkole, dyrektor ma obowiązek zawiadomienia o tym fakcie rodziców…

Tak, Pomagam!

Uczniowie naszej szkoły z klas: I FB i III S oraz III R, w dniach 29 -30 marca wzięli udział jako wolontariusze w zbiórce...

Facebook