Category: Informacje

STYPENDIA SZKOLNE 2018/2019

Termin i miejsce składania wniosków: Wniosek o przyznanie pomocy w formie stypendium szkolnego należy złożyć terminie do15 września 2018r. u pedagoga szkolnego, pokój nr...

Facebook