Dyrekcja ZSMS

DYREKTOR SZKOŁY:

mgr Izabela Toczkowska


ZASTĘPCA DYREKTORA:

mgr inż. Ewa Smolińska


KIEROWNIK KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO:

mgr inż. Aneta Krasińska


Facebook