Egzamin zawodowy – ważne informacje!

Informacje dotyczące egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie sesja styczeń – luty 2018
Na część pisemną i praktyczną zdający zgłaszają się do ośrodka egzaminacyjnego na co najmniej pół godziny przed egzaminem.
Każdy zdający musi posiadać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość ze zdjęciem i numerem PESEL.
Na część pisemną i praktyczną egzaminu zdający powinien mieć długopis z czarnym tuszem, oraz może mieć kalkulator prosty.


Materiały i przybory pomocnicze na cześć praktyczną egzaminu:

  • M.42 – kalkulator prosty.
  • R.22 – kalkulator prosty, ołówek HB, gumka kreślarska, linijka kreślarska 20 cm, trójkąt kreślarski, cyrkiel, temperówka, cienkopisy trzy grubości np. 0,5;03 i 0,2, zestaw kredek – ołówkowe 12 kolorów.

You may also like...

Facebook