„Godać niy ma gańba!”

2We wtorek 7 marca 2017r. serdecznie zapraszamy na Pierwsze Spotkanie z Gwarą Śląską – „Godać niy ma gańba!”

Sprawdzymy, czy poradzisz godać po naszymu, bydziesz móg posuchać fajnych szlagerów i trocha pomaszkycić.

Spotkanie ma na celu pokazanie uczniom piękna i bogactwa gwary śląskiej, a ponadto ma przyczynić się do budowania tożsamości i kształtowania szacunku dla Naszej Małej Ojczyzny.

Jednym z elementów spotkania będzie omówienie wystawy „Polsko-niemiecka dwujęzyczność w moim życiu”, która gości u nas w szkole od 28.02.2017 do 10.03.2017 i została nam udostępniona nam przez Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach. Celem wystawy jest ukazanie wielokulturowości wynikającej z pozostałych na terenach zamieszkiwanych przez mniejszość niemiecką śladów szeroko pojętej kultury niemieckiej.

Widzymy sie w sali 103 o godz. 9.40

1Joanna Hazelbusz

Adrianna Hohmann

Agnieszka Piksa

You may also like...

Facebook