Harmonogram egzaminów – styczeń 2017

egzaminHARMONOGRAM EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE W SESJI K171 – STYCZEŃ 2017

Miejsce egzaminu: Zespół Szkół Mechaniczno – Samochodowych w Zabrzu,

ul. Franciszkańska 4

Część pisemna egzaminu

Kwalifikacja Data egzaminu Godzina rozpoczęcia Numer sali Czas trwania
M.18, R.21 12.01.2017r. 10.00 3 (sala gimnastyczna) 60 minut
M.12, R.22 12.01.2017r. 12.00 3 (sala gimnastyczna) 60 minut
M.42 12.01.2017r. 14.00 3 (sala gimnastyczna) 60 minut

 

Część praktyczna egzaminu

Kwalifikacja Data egzaminu Godzina rozpoczęcia Numer sali Czas trwania
R.21 09.01.2017r. 9.00 201 120 minut
R.22 09.01.2017r. 13.00 103 180 minut
M.42 09.01.2017r. 13.00 3 (sala gimnastyczna) 120 minut

 

Na część pisemną i praktyczną zdający  zgłaszają się do ośrodka egzaminacyjnego na co najmniej pół godziny przed egzaminem.

Każdy zdający musi posiadać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość ze zdjęciem i numerem PESEL

Na część pisemną i praktyczną egzaminu zdający powinien mieć długopis z czarnym tuszem, oraz może mieć kalkulator prosty.

Materiały i przybory pomocnicze na cześć praktyczną egzaminu:

  • M.42 – kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka.
  • R 21 – kalkulator prosty, ołówek HB, gumka kreślarska, linijka kreślarska 20 cm, trójkąt kreślarski, cyrkiel, temperówka, cienkopisy czarne trzy grubości np. 0,5;03 i 02.
  • R.22 – kalkulator prosty, ołówek HB, gumka kreślarska, linijka kreślarska 20 cm, trójkąt kreślarski, cyrkiel, temperówka, cienkopisy czarne trzy grubości np. 0,5;03 i 02.

 

 

You may also like...

Facebook