Egzamin zawodowy – ważne informacje!

Harmonogram Egzaminu Potwierdzającego Kwalifikacje w Zawodzie
SESJA STYCZEŃ – LUTY 2018


CZĘŚĆ PISEMNA EGZAMINU
Miejsce Egzaminu: Zespól Szkół Mechaniczno – Samochodowych, Zabrze, ul. Franciszkańska 4
11 stycznia 2018 r.
Kwalifikacja M.18 – godz. 10.00
Kwalifikacja M.12 – godz. 12.00
Kwalifikacja M.42 – godz. 14.00
Kwalifikacja R.21 – godz. 10.00
Kwalifikacja R.22 – godz. 12.00


Część praktyczna egzaminu – kwalifikacja M.42, R.22
Miejsce egzaminu: Zespół Szkól Mechaniczno – Samochodowych, Zabrze, ul. Franciszkańska 4
10 stycznia 2018 r.
Kwalifikacja M.42 – godz. 13.00
Kwalifikacja R.22 – godz. 13.00
Część praktyczna egzaminu – kwalifikacja M.18
Miejsce egzaminu: Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Samochodowych, Gliwice – Łabędy, ul. Strzelców Bytomskich 25
23 stycznia 2018 r. godz. 8.00
1. Jędrzejczak Patryk
23 stycznia 2018 r. godz. 12.00
1. Rogoń Marcin
2. Wilk Kamil
3. Wilk Piotr
Część praktyczna egzaminu – kwalifikacja M.12
Miejsce egzaminu: Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego, Zabrze, ul. 3 Maja 95
12 lutego 2018 r. godz. 12.00
1. Karaś Marcin
2. Musiał Maciej
3. Wichliński Michał
12 lutego 2018 r. godz. 16.00
1. Włodarczyk Kamil
2. Śliwa Łukasz

You may also like...

Facebook