Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Dotyczy uczniów i absolwentów Technikum Nr 2 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 8 w Zabrzu

Sesja czerwiec – lipiec 2017 r.

Część pisemna egzaminu:

  • kwalifikacja M.18 – 20.06.2017r. godz. 10.00, sala nr 3
  • kwalifikacja M.12, A.19 – 20.06.2017r. godz. 12.00, sala nr 3

Zdający zgłaszają się do ośrodka egzaminacyjnego na co najmniej pól godziny przed egzaminem (dotyczy etapu pisemnego i praktycznego).

Każdy zdający musi posiadać dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem i numerem PESEL, długopis z czarnym tuszem. Na etap pisemny dozwolony jest kalkulator prosty.

Na etap praktyczny zdający musi posiadać odzież roboczą i obuwie robocze.

Harmonogram egzaminów praktycznych:


Kwalifikacja M.18  Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych


Kwalifikacja M.12 Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych i A.19 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich


 

You may also like...

Facebook