Konkurs „Moje plany na przyszłość”

otkhZachęcamy uczniów naszej szkoły do udziału w konkursie multimedialnym „Moje plany na przyszłość” organizowanym w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery przez Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu i Gimnazjum nr 24 w Zabrzu im. Henryka Jordana.

Wymagania pracy konkursowej:

  • praca konkursowa ma pokazać, co trzeba zrobić by osiągnąć swoje cele edukacyjne i / lub zawodowe,
  • prezentacja multimedialna lub film (do 15 slajdów lub czas prezentacji/filmu nie przekraczający 5 min.),
  • prezentacja zapisana na płycie CD/DVD (płyta podpisana wg załącznika nr 1),
  • technika prezentacji dowolna,
  • forma pracy: indywidualna,
  • praca konkursowa musi być zatytułowana,
  • zgoda uczestnika na przetwarzanie danych osobowych, a w przypadku osoby niepełnoletniej zgoda rodzica lub opiekuna prawnego (załącznik nr 2).

Prace bez załączników nie będą przyjmowane.

Regulamin konkursu dostępny jest tutaj.

 

You may also like...

Facebook