Kryteria przyjęć 2019/2020 – Technikum Nr 2 (po gimnazjum)

Do pierwszej klasy Technikum Nr 2 (technikum czteroletnie) w zawodzie technik pojazdów samochodowych przyjmowani są uczniowie, którzy:

  • ukończyli gimnazjum
  • złożyli dokumenty
  • w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymali największą liczbę punktów.

Przy ustalaniu liczby punktów bierze się pod uwagę sumę punktów za egzamin gimnazjalny i oceny uzyskane w gimnazjum z wybranych zajęć edukacyjnych i szczególnych osiągnięć ucznia.

Można uzyskać maksymalnie 100 punktów za egzamin gimnazjalny + maksymalnie 100 punktów za oceny uzyskane w gimnazjum i szczególne osiągnięcia. Razem 200 punktów.

Może Ci się również spodoba

Facebook