Nauczyciele

Nauczyciele ZSMS w roku szkolnym 2017/2018

mgr Izabela Toczkowska, dyrektor szkoły
mgr inż. Ewa Smolińska, wicedyrektor, przedmioty zawodowe

 

mgr Alina Kulbacka, kierownik kształcenia praktycznego
mgr Aneta Berowska, język angielski
mgr inż. Kinga Bucki, przedmioty zawodowe
mgr inż. Aleksandra Buczkowska, matematyka
mgr inż. Grzegorz Grimm, przedmioty zawodowe
mgr Joanna Hazelbusz, język polski
mgr Adrianna Hohmann, język niemiecki
mgr Ewa Kamyk, nauczyciel – bibliotekarz
mgr inż. Jarosław Kopczyński, przedmioty zawodowe
mgr inż. Aneta Krasińska, przedsiębiorczość
mgr Konrad Kulbacki, wychowanie fizyczne
mgr inż. Jacek Laburda, przedmioty zawodowe
mgr inż. Izabela Malkusz, informatyka, przedmioty zawodowe
mgr Zenon Mitas, religia
mgr inż. Jolanta Nawrat, fizyka, chemia
mgr Agnieszka Nowakowska, biologia, przedmioty zawodowe
mgr Marzena Orzechowska, język polski
mgr Wioletta Płońska, geografia
mgr Agnieszka Piksa, język niemiecki
mgr Danuta Schwengler, przedmioty zawodowe
mgr Radosław Sonnenfeld, historia
mgr Izabela Stefanowska, język angielski
mgr Magdalena Urbańczyk, pedagog szkolny
mgr inż. Henryk Wieczorek , przedmioty zawodowe
mgr Katarzyna Wójcik, wychowanie fizyczne
mgr inż. Justyna Zdunek, matematyka, przedmioty zawodowe
Facebook