O szkole

Obecnie w skład Zespołu Szkół Mechaniczno – Samochodowych w Zabrzu wchodzą następujące szkoły:

Technikum Nr 2 na podbudowie gimnazjum.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 8 na podbudowie gimnazjum.

 

4-letnie Technikum Nr 2 kształci w zawodach:

  • technik pojazdów samochodowych

Szkoła Branżowa Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 8 kształci w zawodach:

  • mechanik pojazdów samochodowych
  • elektromechanik pojazdów samochodowych1)
  • mechanik motocyklowy
  • blacharz samochodowy
  • fryzjer

Elektromechanikom poj. sam. i mechanikom motocyklowym szkoła zapewnia praktykę!

Uczniowie ZSZ są pracownikami młodocianymi .

Umowę o pracę uczniowie podpisują indywidualnie z pracodawcą.

Uczniowie otrzymują wynagrodzenie w zakładach w których uczą się zawodu.

Lata pracy – nauki zawodu liczą się do emerytury oraz innych świadczeń pracowniczych .

Po ukończeniu szkoły absolwenci otrzymują tytuł robotnika wykwalifikowanego lub czeladnika

Facebook