Certyfikat ECDL

CERTYFIKAT ECDL

Rozmiar: 14257 bajtów

Zajęcia z informatyki odbywają się w dobrze wyposażonej pracowni komputerowej. Ilość stanowisk pozwala na swobodny dostęp każdego ucznia do komputera. Na lekcjach uczniowie mogą dobrze poznać obsługę komputera i urządzeń peryferyjnych. Nauczyć się pracy w popularnych programach biurowych i narzędziowych, poznać system operacyjny. W naszej szkole można też zdobyć Europejski Certyfikat Umiejętnosci Komputerowych (ECDL)

ECDL (European Computer Driving Licence) Europejski Certyfikat Umiejętnosci Komputerowych jest certyfikatem, który poświadcza, że jego posiadacz zdał pomyślnie jeden teoretyczny egzamin sprawdzający wiedzę w zakresie podstawowych pojęć technologii informatycznej i sześć egzaminów praktycznych sprawdzających umiejętność obsługi komputera. Jest obiektywnym miernikiem umiejętności osób poddających się egzaminom, niezależnie od miejsca zdobycia umiejętności, ukończonych kursów czy też wykształcenia.

Wdrożeniem ECDL na terenie Polski zajmuje się Polskie Towarzystwo Informatyczne. Przygotowane zostały odpowiednie dokumenty i procedury. Powstało Polskie Biuro ECDL, którego zadaniem jest koordynacja prac, obsługa informacyjna oraz nadzór nad rzetelnością przeprowadzania egzaminów.

Cele ECDL:

  • Podwyższenie poziomu umiejętności użytkowania komputera u wszystkich zatrudnionych i chcących podjąć pracę.
  • Wzrost wydajności wszystkich pracowników, którzy w swojej pracy korzystają z komputera.
  • Umożliwienie lepszego wykorzystania nakładów na technologię informatyczną.
  • Zrozumienie potrzeby wyrabiania dobrych nawyków w pracy z komputerem w celu zapewnienia wysokiej jakości jej wyników.

Jakie są korzyści z posiadania ECDL?

Europejski Certyfikat Umiejętnosci Komputerowych jest jednolitym, uznawanym w całej Europie certyfikatem i zostało włączone przez Radę Europy do pakietu inicjatyw zmierzających do budowy w Europie Społeczeństwa Globalnej Informacji. Powstało z myślą o tych, którzy muszą lub chcą wiedzieć, jak korzystać z komputera. Jest odpowiednie dla ludzi dowolnych zawodów i dla poszukujących pracy, w każdym wieku – od 8 do 80 lat.

Umiejętności komputerowe mają coraz większe znaczenie we wszystkich dziedzinach życia. ECDL jest rzetelnym świadectwem tych umiejętności.

Europejska Karta Umiejętności Komputerowych (EKUK) ECSC (European Computer Skills Card)

Zdający otrzymuje Kartę Umiejętności przed pierwszym egzaminem. Fakt zdania każdego egzaminu jest odnotowywany w Europejskiej Karcie Umiejętności Komputerowych. Po zdaniu wszystkich siedmiu egzaminów zdający wysyła Europejską Kartę Umiejętności Komputerowych do Polskiego Biura ECDL, gdzie jest ona wymieniana na Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy (ECDL).

Facebook