Doradca zawodowy

3

 

SZKOLNY DORADCA ZAWODOWY

 

mgr Izabela Toczkowska
Godziny pracy:
Poniedziałek 8:00 – 11:00
Środa 11:00 – 15:00
Piątek 8:00 – 11:00 

Cele działania szkolnego doradcy zawodowego:

 • Przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru zawodu i drogi dalszego kształcenia
  oraz opracowania indywidualnego planu kariery edukacyjnej i zawodowej.
 • Przygotowanie ucznia do radzenia sobie w sytuacjach trudnych, takich jak:
  – bezrobocie,
  – problemy zdrowotne,
  – adaptacja do nowych warunków pracy i mobilności zawodowej.
 • Przygotowanie ucznia do roli pracownika.
 • Przygotowanie rodziców do efektywnego wspierania dzieci w podejmowaniu przez
  nie decyzji edukacyjnych i zawodowych.
 • Pomoc nauczycielom w realizacji tematów związanych z wyborem zawodu
  w ramach lekcji przedmiotowych.
 • Wspieranie działań szkoły mających na celu optymalny rozwój edukacyjny
  i zawodowy ucznia.
Facebook