Losy absolwentów

LOSY ABSOLWENTÓW

1. Agnieszka Kik
Absolwentka Technikum Nr 2 w zawodzie technik architektury krajobrazu

2. Sebasitan Kowolik
Absolwent Technikum Uzupełniającego Nr 2 w zawodzie technik mechanik

3. Adam Preneta
Absolwent ZSMS w zawodzie technik mechanik o specjalności obsługa i naprawa pojazdów samochodowych

4. Jarosław Kopczyński
Absolwent ZSMS w zawodzie technik mechanik o specjalności obsługa i naprawa pojazdów samochodowych