OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ZABRZE

Zabrze, dnia 30.04.2018r.

  

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA ZABRZE

        Prezydent Miasta Zabrze przypomina posiadaczom psów, że zgodnie z art. 56 ust. 1-4 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1855 z późn. zmianami) oraz w oparciu o Rozdział 6 § 19 załącznika do Uchwały nr XXIV/247/16 Rady Miasta Zabrze z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zabrze, należy poddać:

obowiązkowemu ochronnemu szczepieniu psów

przeciw wściekliźnie w 2018 roku,

psy w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3 miesiąca życia, a następnie
nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia.

Szczepień psów przeciwko wściekliźnie dokonują lekarze weterynarii świadczący

usługi weterynaryjne w ramach działalności zakładu leczniczego dla zwierząt.

Psy  poddane  szczepieniu  podlegają wpisowi do rejestru prowadzonego przez lekarza

weterynarii dokonującego szczepienia. Po przeprowadzeniu szczepienia posiadaczowi psa wydaje się zaświadczenie lub dokonuje się wpisu w paszporcie oraz wydaje
się znaczek identyfikacyjny, który należy trwale umocować do obroży psa.

Koszt szczepienia psa ponosi posiadacz psa.

Zgodnie z art. 85 ust. 1a. w/w ustawy kto uchyla się od obowiązku ochronnego
szczepienia psów przeciwko wściekliźnie podlega karze grzywny.

Szczepienia ochronne psów w Zabrzu dokonywane są w zakładach leczniczych
podanych poniżej:

 

 Lp. Nazwa zakładu leczniczego  Adres zakładu  Nr telefonu  Godziny urzędowania
1  

Przychodnia Weterynaryjna REKSIO Beata Tuszyńska

Zabrze – Centrum Południe
ul. Szczęść Boże 23
32/271-19-95

 

pon. – pt.                900 – 2000

sob.                         900  -1500

niedz., święta        1000 -1300

2 Gabinet Weterynaryjny Zabrze – Rokitnica
ul. Krakowska 40
32/272-27-65 pon., śr., czw., pt. 1200 -1630

wt.                         1200 -1730

3 Gabinet Weterynaryjny Zabrze – Centrum Południe
ul. Sierotki 10
32/273-61-95

601-497-850

pon. – pt.                 900 -1900

sob.                          900 -1500

niedz.                       900 -1300

4 Gabinet Weterynaryjny

„Pasjovet” s. c.

Zabrze – Guido
ul. Cisowa 1/24
 

32/271-29-74

730 150 991

 

pon., wt., śr., pt.      900 – 1900

czw.                       1200 -1900

sob.                        1000 -1300

5 Gabinet Weterynaryjny

Prof. – Wet

Zabrze – Biskupice

ul. Młyńska 9/1

 32/274-62-12

605-689-140

605-689-505

pon., wt.,  pt.         1400 -1800

śr., czw.                   800 – 1800

sob.                          800 -1400

 

6

Przychodnia Weterynaryjna Zabrze – Mikulczyce

ul. Lipowa 10

32/274-21-23

605 661 954

pon. – pt.                  900 -1900

sob.                           900 -1400

niedz.                     1000 -1200

 

7

Przychodnia Weterynaryjna

Michał Czingon

Zabrze – Centrum Północ

ul. Wolności 124A

32/308-89-99 pon. – pt.                1000 -1200

1500 -1900

sob.                        1000 -1300

8 Gabinet Weterynaryjny Zabrze – Osiedle Tadeusza Kotarbińskiego

ul. Grunwaldzka 2

32/273-05-70

607 149 525

pon. – pt.                  900 -1400
1600 -2000sob.                         1000 -1400niedz.                      1000 -1200
 

9

 

Przychodnia Weterynaryjna

Marek Parczyk

Zabrze – Centrum Południe

ul. Piłsudskiego 48

32/276-37-54

601-865-330

pon. – pt.                1000 -1900

sob.                           800 -1200

 

10

 

Przychodnia Weterynaryjna – Centrum Weterynaryjne Małgorzata i Piotr
Młynarscy s.c.
Zabrze – Centrum Północ

ul. Kochanowskiego 16

32/271-11-33

601-547-774

pon. – pt.                  800 -2000

sob.                           900 -1500

niedz.                        900 -1400

 

11

 

Gabinet Weterynaryjny VETMEDICA Agnieszka Dąbrowska-Pietrzak Zabrze – Centrum Południe
ul. Sobieskiego 4
32/307-53-35

731 033 522

pon. – pt.                1000 -1800

sob.                           900 -1300

 

12

Gabinet Weterynaryjny Zabrze – Zaborze Północ

ul. Działaczy Rodła 2

509 249 665 pon. – pt.                1000 -1800

sob.                         1000 -1400

 

13

 

Gabinet Weterynaryjny IBW Zabrze – Centrum Południe

ul. Klonowa 4a

605 532 356

600 413 525

 

pon. – pt.                  900 -1900

sob.                        1000 -1400

niedz.              nagłe wypadki

Jednocześnie przypomina się, że Właściciele i opiekunowie zwierząt domowych

są zobowiązani do:

– niezwłocznego usuwania spowodowanych przez nie zanieczyszczeń na klatkach schodowych
lub w innych pomieszczeniach budynków służących do użytku publicznego, a także
na terenach użytku publicznego takich jak ulice, chodniki, parki, skwery, zieleńce itp.

Niedopełnienie tego obowiązku skutkuje nałożeniem mandatu karnego w wysokości do 500 zł
lub ukaraniem grzywną.

 • nie wyprowadzania psów na tereny placów gier i zabaw dla dzieci ze szczególnym
  uwzględnieniem piaskownic.
 • Niedopełnienie tego obowiązku skutkuje nałożeniem mandatu karnego w wysokości do 500 zł
  lub ukaraniem grzywną.
 • umieszczania odchodów zwierząt w specjalnie do tego celu przeznaczonych pojemnikach,
  a w przypadku ich braku w koszach ulicznych lub pojemnikach na zmieszane odpady
  komunalne.
 • Niedopełnienie tego obowiązku skutkuje nałożeniem mandatu karnego w wysokości do 500 zł
  lub ukaraniem grzywną.
 • utylizacji padłych zwierząt (na własny koszt) – kontakt tel. 32/271-47-97 – Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Zabrzu ul. Bytomska 133 lub z innymi podmiotami, które świadczą usługi w zakresie odbioru, transportu i utylizacji padłych zwierząt, które posiadają stosowne zezwolenia.

Prosimy o zgłaszanie lokalizacji padłych zwierząt na drogach i innych terenach publicznych, telefonicznie lub osobiście do tut. Urzędu Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności tel. 32/37-33-388, Straży Miejskiej tel. 986,
Policji tel. 997 lub Straży Pożarnej tel. 998,  celem szybkiego  uprzątnięcia i utylizacji zwłok.

You may also like...

Facebook