Ogólnopolski Tydzień Kariery

otkOgólnopolski Tydzień Kariery (OTK) odbywający się w tym roku pod hasłem:  „Bądź autorem swojej kariery”, to coroczne działanie Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej mające na celu inspirowanie ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego

Patronat Honorowy nad VIII Edycją Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery  w Zabrzu objęła Prezydent Miasta Zabrze Pani Małgorzata Mańka-Szulik.

Koordynatorami działań w ramach OTK są: Gimnazjum nr 24 im. Henryka Jordana w Zabrzu oraz Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu. Partnerami zaś: Wydział Oświaty UM w Zabrzu, Zabrzańska Izba Przemysłowo-Handlowa, Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu, Przedszkole Nr 12 w Zabrzu, Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Ks. J.Dzierżona w Zabrzu oraz Poradnia Psychologiczno– Pedagogiczna w Zabrzu,

Więcej informacji na stronie PUP w Zabrzu.

You may also like...

Facebook