Opisy zawodów

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Technik pojazdów samochodowych to specjalista w zakresie budowy i eksploatacji samochodów. Absolwenci tego kierunku kształcenia mają możliwość gruntownego poznania budowy pojazdów samochodowych, a także nowoczesnych metod ich obsługi i naprawy. Specjalista w dziedzinie pojazdów samochodowych posiada również szeroką wiedzę z zakresu współczesnych układów elektrycznych i elektronicznych, które nie tylko zapewniają prawidłowe i bezawaryjne działanie pojazdu, ale mają ogromny wpływ na bezpieczeństwo ruchu.

Czteroletni cykl kształcenia obejmuje następujące przedmioty zawodowe:

 • Podstawy konstrukcji maszyn
 • Przepisy ruchu drogowego
 • Bezpieczeństwo pracy
 • Silniki pojazdów samochodowych
 • Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych
 • Elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów samochodowych
 • Pracownia diagnostyki pojazdów samochodowych
 • Pracownia elektrotechniki i elektroniki
 • Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem samochodowycm
 • Język obcy zawodowy
 • Zajęcia praktyczne

Technik pojazdów samochodowych ma szansę zatrudnienia między innymi w:

 • w autoryzowanych stacjach obsługi,
 • stacjach diagnostyki pojazdów,
 • zakładach produkcji pojazdów (m.in. OPEL w Glwicach, Fiat w Tychach),
 • zakładach produkujących podzespoły,
 • zajezdniach i bazach transportowych,
 • salonach sprzedaży samochodów,
 • firmach przewozowych i kurierskich,
 • firmach sprzedających części i materiały eksploatacyjne.

Wielu absolwentów naszego technikum kontynuje naukę na Wydziale Transportu Politechniki Śląskiej w Gliwicach i innych renomowanych uczelniach kształcących inżynierów branży motoryzacyjnej.

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Po trzech latach nauki, absolwent zdając egzamin zawodowy uzyskuje kwalifikacje w zakresie diagnostyki, naprawy i obsługi pojazdów samochodowych. Uogólniając, praca mechanika samochodowego polega na dbaniu o prawidłowe działanie i odpowiedni poziom techniczny pojazdów powierzonych mu przez klientów (firmy, klienci indywidualni). Obowiązki mechanika pojazdów samochodowych obejmują przede wszystkim sumienne i zgodne z obowiązującą technologią wykonywanie prac demontażowych, montażowych i regulacyjnych w całych pojazdach oraz w poszczególnych zespołach i układach (z wyłączeniem zespołów i układów elektrycznych, którymi zajmuje się elektromechanik samochodowy).

Zajęcia edukacyjne obejmują następujące przedmioty zawodowe:

 • Budowa samochodów,
 • Obsługa i naprawa samochodów,
 • Wyposażenie elektryczne samochodów,
 • Technologia mechaniczna,
 • Rysunek zawodowy,
 • Przepisy ruchu drogowego i technika kierowania pojazdami,
 • Zajęcia praktyczne.

Zajęcia praktyczne odbywają się w renomowanych zakładach samochodowych na terenie Zabrza i okolic. W pierwszej i drugiej klasie zajęcia praktyczne odbywają się dwa razy w tygodniu, a w klasie trzeciej trzy dni w tygodniu.

Mechanik pojazdów samochodowych może znaleźć zatrudnienie przede wszystkim w:

 • autoryzowanych stacjach obsługi pojazdów,
 • wyspecjalizowanych warsztatach samochodowych,
 • zakładach produkujących samochody,
 • zajezdniach i bazach transportowych,
 • firmach przewozowych i kurierskich,
 • firmach zajmujących się dystrybucją części i materiałów eksploatacyjnych.

ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Nauka w zawodzie elektromechanik poj. sam. trwa 3 lata. W jej trakcie odbywają się zajęcia teoretyczne z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych, a także zajęcia praktyczne w Centrum Kształcenia Praktycznego w Zabrzu. Absolwent po zdaniu egzaminu zawodowego uzyskuje kwalifikacje w zawodzie.

Elektromechanik poj. samochodowych, nazywany często elektrykiem samochodowym zajmuje się w szczególności wykrywaniem i usuwaniem usterek obwodów elektrycznych i elektronicznych pojazdów, a także montażem wyposażenia dodatkowego takich jak alarmy, centralne zamki, sprzęt car audio i innych. Coraz większy udział elektroniki w pojazdach powoduje, że elektromechanicy są i będą bardzo poszukiwaną grupą zawodową na rynku pracy.

W czasie trzech lat kształcenia elektromechanicy uczą się następujących przedmiotów zawodowych:

 • Podstawy techniki,
 • Podstawy elektrotechniki i elektroniki,
 • Konstrukcja pojazdów samochodowych,
 • Urządzenia elektryczne i elektroniczne pojazdów samochodowych,
 • Przepisy ruchu drogowego,
 • Pracownia elektromechaniki i elektroniki,
 • Zajęcia praktyczne.

Elektromechanik samochodowy, podobnie jak mechanik może znaleźć zatrudnienie w wielu zakładach branży motoryzacyjnej, zwłaszcza w autoryzowanych stacjach obsługi pojazdów oraz wyspecjalizowanych warsztatach samochodowych.

MECHANIK MOTOCYKLOWY 

Mechanik motocyklowy to nowy zawód, który w 2015 roku pojawił się w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Zespół Szkół Mechaniczno-Samochodowych w Zabrzu od roku szkolnego 2016/2017 proponuje absolwentom gimnazjów możliwość kształcenia w tym przyszłościowym i ciekawym zawodzie.

Obecnie usługi w zakresie serwisu oraz napraw motocykli zaliczają się do prężnie rozwijającej się dziedziny gospodarczej. Statystyki liczby zarejestrowanych motocykli wskazują na rosnącą popularność tych pojazdów wśród użytkowników dróg. W obliczu rozrastającej się dynamicznie liczby motocykli i skuterów oraz powiększającej się liczby zakładów obsługujących tę grupę pojazdów, konieczne staje się zapewnienie wykwalifikowanych kadr do serwisowania, dokonywania przeglądów, konserwacji i napraw.

Osiągnięte w procesie kształcenia kwalifikacje zawodowe, umożliwią absolwentowi prowadzenie działalności gospodarczej oraz podejmowanie pracy między innymi:

 • w stacjach obsługi i napraw motocykli,
 • w przedsiębiorstwach produkcyjnych i naprawczych motocykli,
 • w salonach sprzedaży motocykli,
 • w firmach zajmujących się dystrybucją części motocyklowych.

Trzyletni cykl nauki obejmuje następujące przedmioty zawodowe:

 • Podstawy konstrukcji maszyn,
 • Budowa i eksploatacja motocykli,
 • Elektryczne i elektroniczne wyposażenie motocykli,
 • Przepisy ruchu drogowego,
 • Działalność gospodarcza w branży motoryzacyjnej,
 • Język obcy w branży motoryzacyjnej,
 • Techniki wytwarzania i montażu części maszyn,
 • Diagnostyka motocykli,
 • Obsługa i naprawa motocykli.

BLACHARZ SAMOCHODOWY

Nauka w zawodzie blacharz samochodowy również trwa 3 lata i kończy się egzaminem czeladniczym zdawanym przed komisją powołaną przez Cech Rzemiosł Różnych. Zajęcia praktyczne odbywają się w autoryzowanych stacjach obsługi i w wyspecjalizowanych zakładach rzemieślniczych.

Blacharz samochodowy, to specjalista od nadwozi samochodowych. Podstawowym profilem działalności blacharza smochodowego są prace remontowo-modernizacyjne oraz prototypowe w zakresie obróbki i kształtowania blach samochodowych.

Trzyletni cykl nauki obejmuje następujące przedmioty zawodowe:

 • Rysunek techniczny,
 • Technologia napraw blacharskich,
 • Budowa pojazdów samochodowych,
 • Obsługa klienta w warsztacie blacharskim,
 • Zajęcia praktyczne.

Blacharz samochodowy jest bardzo cenionym i poszukiwanym fachowcem w Polsce i w wielu krajach Unii Europejskiej. Może znaleźć zatrudnienie w zakładach motoryzacyjnych zajmujących się budową i naprawą samochodów.

KIEROWCA MECHANIK (nowość od roku szkolnego 2017/2016)

Obecnie (według badań) potrzebnych w Polsce jest około 200 tys. kierowców kat. C+E, co daje gwarancję uczniom po skończeniu szkoły, na podjęcie dobrze płatnej pracy i rozpoczęcie dorosłego życia zawodowego. Po skończeniu nauki uczeń będzie umiał między innymi prowadzić pojazdy samochodowe, wykonywać prace związane z przewozem drogowym rzeczy, prowadzić dokumentacje dotyczące przewozów drogowych rzeczy, wykonywać prace związane z obsługą środków transportu drogowego, oceniać stan techniczny oraz naprawy środków transportu drogowego.

Będzie mógł pracować w firmach transportowych, będzie przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej jako kierowca mechanik, a także na wielu innych stanowiskach, gdzie potrzebna jest wiedza ogólnotechniczna.

Kształcenie zawodowe mechanika kierowcy obejmują następujące przedmioty:

 • Podstawy maszynoznawstwa,
 • Środki transportu wewnętrznego i drogowego,
 • Przepisy ruchu drogowego,
 • Organizacja procesów transportowych,
 • Język obcy zawodowy w transporcie drogowym,
 • Działalność gospodarcza w transporcie drogowym,
 • Eksploatacja środków transportu w przewozach.

FRYZJER

W zabrzańskiej „samochodówce” kształcą się nie tylko specjaliści branży motoryzacyjnej. Najlepszym tego przykładem jest prowadzona od wielu lat klasa „fryzjerska”. Zajęcia w szkole odbywają się w nowoczesnej pracowni fryzjerskiej, poza tym uczennice kilka razy w tygodniu odbywają praktyki w renomowanych zakładach fryzjerskich.

Zajęcia w szkole obejmują następujące przedmioty zawodowe:

 • Higiena,
 • Stylizacja,
 • Materiały fryzjerskie,
 • Podstawy działalności usługowej,
 • Technologia fryzjerska.

Po trzech latach nauki absolwenci przystępują do egzaminu czeladniczego.

Fryzjer zawodowo zajmuje się układaniem fryzur zgodnie z życzeniem klienta. W pierwszej kolejności doradza wybór odpowiedniej fryzury, dopasowanej do kształtu twarzy klienta i jego kolorystyki lub proponuje odpowiednie modyfikacje.

Obok strzyżenia i układania włosów, fryzjerzy zajmują się także wszelkimi rodzajami koloryzacji włosów – farbowaniem, rozjaśnianiem, tworzeniem pasemek, balejażem, dekoloryzacją. Wiele salonów oferuje również usługi związane z przedłużaniem lub zagęszczaniem włosów czy zabiegami regeneracyjnymi włosów zniszczonych.

Fryzjer zajmuje się również tworzeniem fryzur okolicznościowych, tworzonych na specjalne okazje takie jak śluby, komunie, sylwester, chrzciny. Doradza klientom w doborze najlepszych środków pielęgnacyjnych oraz we właściwym dbaniu o wykonaną fryzurę. Od dobrego fryzjera wymagane są przede wszystkim umiejętności fryzjerskie, a co za tym idzie umiejętności manualne, wyobraźnia, zmysł estetyczny, jak również również wysoka kultura osobista oraz czystość podczas wykonywania pracy. Ważne jest również aby fryzjer szanował decyzje klienta i słuchał jego wskazówek i życzeń.

Miejscem pracy fryzjera mogą być nie tylko salony fryzjerskie, ale także miejsca, gdzie potrzebny jest specjalista od stylizacji włosów, czyli teatry, plan zdjęciowy, telewizja, studia fotograficzne.

Może Ci się również spodoba