W skład Zespołu Szkół
Mechaniczno-Samochodowych
wchodzą:
TECHNIKUM NR 2
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 8 z oddziałami Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 8

,
 


Kształcimy w zawodach:
TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
mechanik pojazdów samochodowych,
elektromechanik pojazdów samochodowych,

Franciszkańska 4, 41-819 Zabrze  32 275 26 87   sekretariat@zsms.com.pl

STYPENDIA SZKOLNE 2018/2019

Termin i miejsce składania wniosków: Wniosek o przyznanie pomocy w formie stypendium szkolnego należy złożyć terminie do15 września 2018r. u pedagoga szkolnego, pokój nr...

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 odbędzie się w poniedziałek, 3 września 2018 r. na sali gimnastycznej. Uczniów klas pierwszych zapraszamy na godzinę 9.00, a pozostałych na 11.00. Przypominamy, że wszystkich uczniów...