Konferencja w Schirgiswalde (Niemcy)

„Nasze polsko-niemiecko-francuskie partnerstwo, jego znaczenie i perspektywy dla Europy w 2020 roku”

W 2010 roku obchodzimy 15-lecie założenia Stowarzyszenia „Europa Direkt” w Dreźnie. Z tej okazji w Schirgiswalde koło Budziszyna odbyła się w dniach 28 października – 1listopada 2010 r. konferencja podsumowująca dorobek Stowarzyszenia. Na zaproszenie naszych niemieckich przyjaciół wzięła w niej udział czteroosobowa grupa nauczycieli naszej szkoły. Celem konferencji było nie tylko podsumowanie działań międzynarodowych i przeprowadzonych projektów, ale przede wszystkim omówienie polsko-niemiecko-francuskiego partnerstwa w Europie do roku 2020 oraz planowanie dalszej współpracy międzynarodowej.

„Europa Direkt” jest stowarzyszeniem utworzonym w 1995 roku w Niemczech, z siedzibą w Dreźnie. Cały zespół składa się z pracowników stałych i zewnętrznych, pochodzących z Niemiec, Francji, Polski, Czech i Litwy. Zespół ten oferuje usługi dostępne dla dorosłych i młodzieży, między innymi:

  • spotkania tematyczne młodzieży;
  • różne szkolenia i kursy językowe;
  • spotkania i szkolenia w dziedzinie kształcenia zawodowego;
  • szkolenia rozwijające umiejętności międzykulturalne;
  • spotkania i wymiana młodzieży ze szkół francuskich, niemieckich i polskich.

Konferencja rozpoczęła się w dniu 28 października wspólną kolacją, w trakcie, której nastąpiło wstępne zapoznanie się uczestników z Francji, Niemiec oraz Polski. W dniu 29 października zajęcia rozpoczęły się spotkaniem w sali konferencyjnej. Dalsze zapoznanie się uczestników konferencji nastąpiło przy pomocy metod interaktywnych. Potem został przedstawiony cały program konferencji. Na początku uczestnicy przystąpili do pracy w grupach. Omówiono doświadczenia związane z pracą przy projektach, wynikające z tego problemy i trudności oraz planowano dalszą wspólną realizację projektów.

Popołudniu nastąpiło podsumowanie pracy w grupach tzw. metodą Drzewa Myśli. Koncentrowano się przede wszystkim na trzech tematach:

  • Motywacja uczniów do wspólnych wyjazdów.
  • Tematy poszczególnych projektów.
  • Finansowanie projektów.

Po wspólnej pracy w grupach przystąpiono do przygotowań do tzw. Wieczoru Regionów, na którym przedstawiciele poszczególnych krajów tzn. Francji, Niemiec i Polski przedstawili charakterystykę swoich regionów. Prezentowano najciekawsze zabytki, osiągnięcia, a także najlepsze potrawy regionalne, których degustacja nastąpiła podczas i po prezentacji.

Następnego dnia od rana realizowano dalszy program konferencji. Rozpoczęto dyskusję o najważniejszych tematach.. Tym razem była to praca w grupach, w których brali udział pracownicy Stowarzyszenia, teamerzy oraz uczestnicy z poszczególnych krajów. Koncentrowano się na omówieniu pracy codziennej Stowarzyszenia, zadaniach wynikających z jej działalności oraz ograniczeniach i oczekiwaniach towarzyszących dalszej współpracy.

Dla uczestników z Polski najważniejszym problemem była sprawa finansowania naszych projektów. W Niemczech i Francji raczej nie ma tego problemu. Dlatego, bardzo ważnym wydarzeniem był wykład przedstawicielki Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji z Polski, który ukazał nam różne możliwości finansowania naszych wspólnych projektów. Fundacja ta jest fundacją Skarbu Państwa. Głównym celem Fundacji jest szeroko pojmowane wspieranie działań na rzecz rozwoju edukacji w Polsce. FRSE realizuje swój cel poprzez koordynację programów edukacyjnych Unii Europejskiej i nie tylko.

Wieczorem 30 października z okazji 15 lat działalności Europa Direkt odbyła się uroczysta kolacja w Budziszynie w restauracji Burghof. W trakcie kolacji uczestnicy konferencji jeszcze raz podsumowali swoje doświadczenia, problemy i oczekiwania wynikające ze wspólnej pracy.

Dzień następny wykorzystano na załatwienie spraw formalnych, związanych z rozliczeniami oraz podsumowano wyniki konferencji.

Konferencja spełniła nasze najśmielsze oczekiwania. Poznaliśmy bardzo wielu ciekawych ludzi i łączące nas wspólne tematy. Zajęcia zorganizowane były w fachowy sposób, zdołaliśmy poruszyć wiele ciekawych tematów oraz wymienić nasze poglądy i doświadczenia. Myślimy, że nasza współpraca z Europa Direkt będzie się stale rozwijać i zaowocuje realizacją wspólnego projektu.

Uczestnicy Konferencji z ZSMS:

Pani Ilona Otrząsek

Pani Izabela Stefanowska

Pani Adrianna Hohmann

Pan Henryk Bieniek

„Nasze polsko – niemiecko – francuskie partnerstwo, jego znaczenie i perspektywy dla Europy w 2020 roku”

28.10. – 1.11.2010 w Schirgiswalde.

Osobista ocena

Czego oczekiwałem/am od tej konferencji i czy moje oczekiwania zostały spełnione?

Konferencja spełniła moje najśmielsze oczekiwania. Poznałem bardzo wielu ciekawych ludzi i łączące nas wspólne tematy. Zajęcia zorganizowane były w fachowy sposób, zdołaliśmy poruszyć wiele ciekawych tematów oraz wymienić nasze poglądy i doświadczenia. Myślę, że nasza współpraca będzie się stale rozwijać i zaowocuje realizacją wspólnego projektu.

Który moduł był dla mnie najbardziej użyteczny i dlaczego?

Dla mnie najważniejszym problemem była sprawa finansowania naszych projektów. W Niemczech i Francji raczej nie ma tego problemu. Dlatego, bardzo ważnym wydarzeniem dla mnie był wykład przedstawicielki Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji z Polski, który ukazał nam różne możliwości finansowania naszych wspólnych projektów. Wiele dały mi też merytoryczne dyskusje w grupach na temat w/w problemu.

Którą część programu można było zrobić lepiej i w jaki sposób?

Uważam, że wszystko było zorganizowane bardzo dobrze. Serdecznie dziękuję naszym niemieckim przyjaciołom, a szczególnie panu Michaelowi Schill i jego współpracownikom za stałą troskę o nas, pomoc i wspaniałe zorganizowanie wolnego czasu.

Jakie wnioski wyciągnąłem/am dla siebie po tej wymianie? (pomysły, trudności, perspektywy)

Dla uczestników z Polski na pewno największy problem stanowi sprawa finansowania projektów. Myślę jednak, że wspólnymi siłami rozwiążemy też i tą sprawę. Podczas trwania konferencji zainicjowano już wiele pomysłów na przeprowadzenie nowych projektów i mam nadzieję, że niedługo będziemy mogli zrealizować nasze plany.

Komentarze i propozycje odnośnie przyszłych wymian personelu.

Jeszcze raz dziękuję za wszystko. Myślę, ze takie twórcze konferencje mogłyby się odbywać każdego roku.

Z wyrazami szacunku – dr Henryk Bieniek

Dziękujemy za uczestnictwo!

Facebook