Polsko – niemiecko – francuskie spotkanie w Zabrzu

W dniach 16 do 22 czerwca Zespół Szkół Mechaniczno-Samochodowych zorganizował dla 25 uczestników niemiecko- polsko-francuskie seminarium na temat ” Znaczenie pracy i wypoczynku w życiu mieszkańców miast Górnego Śląska oraz innych okręgów przemysłowych Europy.” Seminarium było kontynuacją programu trzech spotkań młodzieży. Pierwsze odbyło się w Saksonii. Nasi uczniowie kształceni w zawodzie technik architektury krajobrazu oprócz licznych zajęć z edukacji językowej i międzykulturowej wykonywali tam różne prace konserwatorskie w zamku i ogrodzie.

Grupy niemieckiej i francuskiej młodzieży przebywające z rewizytą w Zabrzu poznawały nasz region nie tylko jako europejską perłę zabytków przemysłowych lecz również jako miejsce pracy, turystyki, sportu i rekreacji.

W programie spotkania w Polsce znalazły się między innymi wycieczki do zabytkowej kopalni Guido, do Krakowa, zwiedzanie Radiostacji oraz innych zabytków Gliwic, korzystanie z atrakcji Parku Wodnego w Tarnowskich Górach oraz liczne imprezy integracyjne. W niektórych z nich uczestniczyła również dodatkowo młodzież szkoły. Jednym z elementów programu była praca w pracowni konserwacji starych mebli. Pobyt przeplatany był animacjami prowadzonymi przez polsko -niemiecko-francuskich trenerów językowych.

Realizowany program służył wspieraniu mobilności, promowaniu przejrzystości kwalifikacji oraz przede wszystkim przełamywaniu barier językowych i nawiązywaniu międzynarodowych przyjaźni. Program dofinansowany był za środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

Facebook