Program Globe

W 2010 Zespół Szkół Mechaniczno-Samochodowych przystąpił do Regionalnych Projektów Badawczych Programu GLOBE na lata 2010-2011. Program GLOBE (Global Learning and Observations to Benefit the Environment) jest międzynarodowym programem, który skupiając uczniów, nauczycieli i naukowców umożliwia poznawanie globalnych problemów środowiska. W ramach Programu w 110 krajach świata, funkcjonuje sieć ponad 20000 szkół podstawowych i ponadpodstawowych, badających problemy ekologiczne środowiska oraz dzielących się informacjami z tego zakresu z całą międzynarodową społecznością.

W dniu 22 kwietnia 2009 roku upłynęło 12 lat od podpisania przez Ministerstwo Edukacji Narodowej umowy o realizacji Programu GLOBE w Polsce. Głównymi sponsorami Programu są: Ministerstwo Edukacji Narodowej i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a koordynatorem Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID. Opiekunem projektu w naszej szkole jest Pani Wioletta Płońska.

Rozmiar: 41821 bajtów

Projekt uwzględnia następujące elementy:

  • wyznaczenie w okolicach szkoły ścieżki dydaktyczno-badawczej,
  • rejestracja trasy ściezki oraz wyznaczonych przystanków edukacyjnych i punktów pomiarowych/obserwacyjnych przy pomocy odbiornika GPS,
  • opracowanie koncepcji merytorycznej i metodycznej badań terenowych uwzględniając pracę metodą projektu badawczego oraz dorobek (metodologię, materiały)programu GLOBE,
  • dokonywanie obserwacji i pomiarów parametrów środowiska w terenie na wyznaczonej ścieżce dydaktyczno-badawczej,
  • opracowanie (podsumowanie, interpretacja)uzyskanych wyników.

Rozmiar: 93405 bajtów

Więcej informacji można uzyskać pod adresami:

www.gridw.pl – Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa

www.gridw.pl/globe – Globe Program – Amerykański Program Edukacyjny w Polsce

www.gridw.pl/globe/rpb – portal Regionalnych Projektów Badawczych

Szczegółowych informacji o zasadach uczestnictwa w programie udziela także Pani Wioletta Płońska.

Facebook