Wyjazd do Drezna i Paryża

Uczestniczkami wyjazdu były: mgr Karolina Barwicka oraz uczennice ZSMS – Marta Ceglarz i Agata Janikiewicz.

Temat: 20 lat Zjednoczenia Niemiec.

Z okazji 20-stej rocznicy zjednoczenia Niemiec Francusko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (FNWM) zaplanowała ze swoimi partnerami trzy równoległe multilateralne seminaria w Niemczech, a także wspólną imprezę finałową w Paryżu.

W dniach 30 września – 04 października 2010 roku odbyło się w Dreźnie francusko-niemiecko-polskie seminarium pod nazwą „20 lat po zjednoczeniu Niemiec” dzięki współpracy z Europa-Direkt e.V. Dresden. Tematyka seminarium zajmuje istotne miejsce w historii Europy. Mur berliński (niem. Berliner Mauer) od 13 sierpnia 1961 do 9 listopada 1989 oddzielał Berlin Zachodni od Berlina Wschodniego. Był jednym z najbardziej znanych symboli zimnej wojny oraz podziału Niemiec. Podczas próby przedostania się przez strzeżone urządzenia graniczne do Berlina Zachodniego wielu ludzi straciło życie.

Do otwarcia muru doprowadziły między innymi masowe demonstracje w okresie Wendezeit – czasu przemian (friedliche Revolution – pokojowa rewolucja – w NRD, jesienią 1989) i żądania – w NRD – wolności podróżowania (otwarcia granic), a także nieustanna „Republikflucht” (opuszczenie NRD bez zezwolenia władz) – ucieczka sporej części ludności Niemieckiej Republiki Demokratycznej do RFN poprzez inne kraje.

Zjednoczenie Niemiec (niem. Deutsche Wiedervereinigung), czyli przyłączenie Niemieckiej Republiki Demokratycznej oraz Berlina Zachodniego do Republiki Federalnej Niemiec, stało się faktem 3 października 1990.

Upadek muru berlińskiego przyczynił się do zjednoczenia Niemiec jak i całej Europy, przyspieszył przemiany w Europie Środkowo-Wschodniej oraz oznaczał koniec zimnej wojny i podziału Europy na dwa bloki ideologiczne.

Przemiany demokratyczne w Polsce (powstanie Solidarności, obrady Okrągłego Stołu, wybory 4 czerwca) miały istotny wpływ na upadek muru berlińskiego, dlatego nas Polaków nie mogło zabraknąć na seminarium w Dreźnie.

Jak postrzegają upadek muru i dzień zjednoczenia Niemiec mieszkańcy tego kraju, jak osoby innych narodowości? Czy te wydarzenia mają tylko aspekty pozytywne? Wyjazd umożliwił nam przyjrzenie się bliżej temu istotnemu wydarzeniu.

Czwartek, 30.IX.2010

Pierwszego dnia pobytu na seminarium mieliśmy szansę na wzajemne poznanie się. Zadanie to ułatwiła wspólna kolacja w jednej z drezdeńskich restauracji.

Piątek, 01.X.2010

Drugi dzień seminarium rozpoczął się śniadaniem o godzinie 8:00. Następnie udaliśmy się do sali seminaryjnej willi Brücke/Most-Zentrum Dresden, poznaliśmy szczegółowy plan i oczekiwania uczestników wobec seminarium. Młodzież z trzech europejskich krajów wspólnie pracowała nad tematem „20 lat Zjednoczenia Niemiec – jakie znaczenie ma to wydarzenie dla mnie, dla nas, dla Europy?” Uczestnicy stworzyli grupy, tak aby w obrębie każdej znalazł się przynajmniej jeden obywatel Francji, Niemiec oraz Polski. Opracowaliśmy pytania, które później zadaliśmy w wywiadach przeprowadzonych z ludźmi. Przykładowe pytania: „Co sądzi Pan/Pani o zjednoczeniu Niemiec?”, „Co Pan/Pani pamięta z tego wydarzenia?, „Jak przeżyła Pan/ Pani osobiście to wydarzenie?”, „Jakie następstwa ma zjednoczenie Niemiec dla Niemiec oraz Europy?”. Tego dnia przeprowadziliśmy wywiady z mieszkańcami Drezna, z turystami (ludźmi z rożnych klas wiekowych) w centralnej części miasta (Ratusz, Zwinger, Dworzec, Rynek) w obecności kamerzysty. Wieczorem odbył się wieczorek regionalny, na którym uczestnicy omawiali swoje miejsca zamieszkania i przedstawiali specjały kuchni regionalnej.

Sobota, 02.X.2010

Trzeciego dnia po śniadaniu i załatwieniu spraw administracyjnych, udaliśmy się tramwajem do centrum, gdzie w dalszym ciągu przeprowadzaliśmy wywiady z napotkanymi ludźmi. Następnie wróciliśmy na obiad do willi, po którym udaliśmy się do sali seminaryjnej i omawialiśmy uzyskane odpowiedzi. Ponadto jedna z grup została wytypowana do udzielenia wywiadu na temat tego, co sądzą o zjednoczeniu Niemiec sami uczestnicy. Na tej podstawie został zmontowany krótki film, który został przedstawiony na konferencji odbywającej się w Paryżu ( http://www.dfjw.org/ ). Wieczorem wybraliśmy się wspólnie do Nowego Miasta.

Niedziela, 03.X.2010 – Tag der Deutschen Einheit

Tego dnia każda grupa omówiła uzyskane wyniki w formie prezentacji przedstawionej po francusku, niemiecku i polsku. Dzięki temu mogliśmy się na przykładowo przekonać, iż granica podziału Niemiec przebiega do tej pory w umysłach niektórych Europejczyków. Spojrzenie na to wydarzenie poprzez pryzmat osób dojrzałych, którzy byli jego świadkami, stanowiło wartościową lekcję historii.

Poniedziałek, 04.X. 2010

Wczesnym rankiem podekscytowani wyjechaliśmy z Drezna do Paryża. Przybyliśmy na miejsce o godzinie 18:00. Wieczorem odbyła się uroczysta kolacja w restauracji L’Autobus Imperial, gdzie nas powitano. Po zakosztowaniu francuskich przysmaków mieliśmy okazję popłynąć statkiem po Sekwanie.

Wtorek, 05.X.2010

Część oficjalna rozpoczęła się od godziny 12:00, rankiem zwiedziliśmy indywidualnie Paryż. Możemy potwierdzić, że miasto jest naprawdę piękne i magiczne. Po wspólnym obiedzie rozpoczęły się warsztaty tematyczne. My – uczestniczki z ZSMS wybrałyśmy dyskusję prowadzoną przez przewodniczącego Partii SPD w Saksonii – Martina Duliga na temat neonazizmu, skinheadów oraz NPD. Po warsztatach odbyła się konferencja, na której przemawiali oprócz Martina Duliga inni wybitni goście w tym euro deputowani oraz socjolodzy, psycholodzy. Było mi dane przemawiać w imieniu uczestników z Polski i było to dla mnie niesamowite przeżycie. Na zakończenie odbył się poczęstunek. Tego wieczoru żegnaliśmy my się z uczestnikami i z Paryżem, pamiętam łezkę, która zakręciła się w moim oku. W środę rano udałyśmy się do domów. Chciałabym zachęcić młodzież do współpracy europejskiej, gdyż jest to ciekawe doświadczenie, które poszerza nasze horyzonty, otwiera drogę w przyszłość, umożliwia spotkania z interesującymi ludźmi oraz sprawia, iż bariera językowa zostaje pokonana. Pragnę złożyć specjalne podziękowania naszym trenerom – Piotrowi i Andreasowi, którzy koordynowali projekt i czuwali nad tym, abyśmy mogli zakończyć go sukcesem.

Karolina Barwicka

Facebook