Rządowy program pomocy uczniom w 2017 r. „Wyprawka szkolna”

W roku szkolnym 2017/2018 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym do kształcenia specjalnego lub w zawodach, a także zakupu materiałów edukacyjnych jest udzielana uczniom niepełnosprawnym. Podstawą do skorzystania z pomocy jest posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wnioski wraz z załącznikami proszę składać w gabinecie pedagoga szkolnego pokój nr 16 w terminie do 10.09.2017.

Wniosek  na Wyprawkę Szkolną

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji dofinansowania

Może Ci się również spodoba