,,Stop mowie nienawiści”

Pod takim hasłem w dniu 23.01.2019 w ZSMS odbył się apel przeciwko fali nienawiści, pogardy, agresji.

Dyrektor szkoły I. Toczkowska zwróciła się do wszystkich o zdecydowane zapobieganie i przeciwstawianie się mowie nienawiści.

Na apelu został również odczytany list pani prezydent Zabrza, Małgorzaty Mańki-Szulik cyt.,,Uczmy młodych ludzi, że edukacja to również nauka szacunku do drugiego człowieka, umiejętność prowadzenia merytorycznych dyskusji oraz poszanowania wartości uniwersalnych”.

You may also like...

Facebook