Harmonogram rekrutacji 2018/2019

Termin składania dokumentów:

  • 18 maja 2018r. – 18 czerwca 2018r.

Terminy rekrutacji:

  • Od 22 czerwca 2018r. do 26 czerwca 2018r. do godz.15.00 – termin dostarczania do wybranych szkół ponadgimnazjalnych potwierdzonych kopii świadectw ukończenia gimnazjum i zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.
  • 6 lipca 2018r. godz. 10.00 – ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkół ponadgimnazjalnych z podziałem na oddziały.
  • 6 lipca 2018r.wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w zawodzie: technik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, mechanik motocyklowy.
  • Od 6 lipca 2018r. do 12 lipca 2018r. do godz. 15.00 – termin potwierdzenia przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w wybranym zawodzie ( technik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, mechanik motocyklowy ).
  • 13lipca 2018r. godz. 10.00 ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły i podanie informacji o wolnych miejscach.
  • Do końca sierpnia 2018r. – uczniowie mogą być przyjmowani do szkół dysponujących wolnymi miejscami.

Może Ci się również spodoba