Harmonogram rekrutacji 2017/2018

Termin składania dokumentów:

  • 19 maja 2017r. – 19 czerwca 2017r.

Terminy rekrutacji:

  • Od 23 czerwca 2017r. do 27 czerwca 2017r. do godz.15.00 – termin dostarczania do wybranych szkół ponadgimnazjalnych potwierdzonych kopii świadectw ukończenia gimnazjum i zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.

  • 7 lipca 2017r. godz. 10.00 – ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkół ponadgimnazjalnych z podziałem na oddziały.

  • 7 lipca 2017r.wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w zawodzie: technik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, mechanik motocyklowy.

  • Od 7 lipca 2017r. do 13 lipca 2017r. do godz. 15.00 – termin potwierdzenia przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w wybranym zawodzie ( technik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, mechanik motocyklowy ).

  • 14 lipca 2017r. godz. 10.00 ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły i podanie informacji o wolnych miejscach.

  • Do końca sierpnia 2017r. – uczniowie mogą być przyjmowani do szkół dysponujących wolnymi miejscami.

You may also like...