Harmonogram rekrutacji 2019/2020

Termin składania dokumentów:

13 maja 2019 r. – 25 czerwca 2019 r. – składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydatów warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.


Terminy rekrutacji:

  • Od 21 czerwca 2019 r. do 25 czerwca 2019 r. do godz.15.00 – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego.
  • 16 lipca 2019 r. godz. 10.00 – ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkół z podziałem na oddziały.
  • Od 16 lipca 2019 r. do 18 lipca 2019 r.  – wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w zawodzie: technik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, mechanik motocyklowy.
  • Od 16 lipca 2019 r. do 24 lipca 2019 r. do godz. 1500 – termin potwierdzenia przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w wybranym zawodzie ( technik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, mechanik motocyklowy ).
  • 25 lipca 2019 r. godz. 10.00 – ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły i podanie informacji o wolnych miejscach.
  • Do końca sierpnia 2019 r. – uczniowie mogą być przyjmowani do szkół dysponujących wolnymi miejscami.

Może Ci się również spodoba

Facebook