Ważne informacje dotyczące egzaminów

Zdający w dniu egzaminu zgłaszają się do szkoły i do ośrodków egzaminacyjnych na co najmniej 30 minut przed rozpoczęciem egzaminu.

Zdający musi posiadać przy sobie dowód tożsamości lub inny dokument ze zdjęciem i numerem PESEL, długopis z czarnym tuszem oraz:

  • na część pisemną może mieć kalkulator prosty
  • na część praktyczną:
    • technik architektury krajobrazu R.21, R.22kalkulator prosty, ołówek HB, gumka kreślarska, linijka kreślarska 20 cm, trójkąt kreślarski, temperówka, kredki ołówkowe – 12 kolorów, cyrkiel, cienkopisy czarne trzy grubości np. 0,5; 0,3; 0,2.
    • technik pojazdów samochodowych M.42 kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka.

Do sali egzaminacyjnej obowiązuje zakaz wnoszenia telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych.

You may also like...

Facebook