Wykazy podręczników

Poniżej prezentujemy wykazy podręczników do klas pierwszych w roku szkolnym 2017/2018 Technikum Nr 2 i Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 8.

Technikum Nr 2

BS I st. Nr 8

*Uwaga – podręczniki do klas starszych (II, III i IV) ustalone zostaną z nauczycielami na początku nowego roku szkolnego.

You may also like...

Facebook