Egzaminy zawodowe – komunikat

mecgOgłoszenie wyników egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie po sesji maj-lipiec odbędzie się 26 sierpnia 2016 r.

W dniach 6-7 października 2016 r. odbędą się egzaminy z kwalifikacji M.18, M.12 i M42.

Listy zdających wywieszone są w gablocie na parterze (obok gabinetu kierownika kształcenia praktycznego). Szczegółowych informacji udziela sekretariat ZSMS w Zabrzu.

WAŻNE INFORMACJE O EGZAMINIE

Zdający w dniu egzaminu na część pisemną i praktyczną zgłaszają się do ośrodka egzaminacyjnego na co najmniej pół godziny przed rozpoczęciem egzaminu.

Zdający na obie części egzaminu musi posiadać przy sobie dowód tożsamości lub inny dokument ze zdjęciem i numerem PESEL, długopis z czarnym tuszem. Na część pisemną i praktyczną dozwolony jest kalkulator prosty. ( kalkulator prosty – jest to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb).

Do sali egzaminacyjnej obowiązuje zakaz wnoszenia telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych.

 

 

Może Ci się również spodoba