NASZA JAKOŚĆ – TWOJA SZANSA

uezsms

Projekt „Nasza jakość – Twoja szansa – kompleksowy program rozwoju szkolnictwa zawodowego” jest realizowany przez Miasto Zabrze w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałania 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT Subregionu Centralnego. czytaj dalej

Sukces naszej uczennicy w konkursie BHP

handyman-151827_960_720 W dniu 10.03.2017r. w Cechu Rzemieślników odbył się etap miejski konkursu BHP. W konkursie udział wzięli pracownicy młodociani z różnych branż Zasadniczych Szkół Zawodowych miasta Zabrze. Naszą szkołę reprezentowało 13 uczniów/pracowników młodocianych.
I miejsce zdobyła uczennica z naszej szkoły Paulina Kuca, która uczęszcza do klasy III F i kształci się w zawodzie fryzjer.
Będzie reprezentowała Zabrze w etapie regionalnym konkursu, który odbędzie się w Izbie Rzemieślniczej w Katowicach. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Fryzjer profesjonalista

fryz„Fryzjer profesjonalista – klucz do pracy dla młodych NEET z woj. śląskiego” to projekt stworzony z myślą o osobach młodych (od 18 do 29 lat), zamieszkałych na terenie województwa śląskiego, posiadających podstawową wiedzę branżową z zakresu fryzjerstwa.

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych u osób młodych, biernych zawodowo lub bezrobotnych, związanych z branżą fryzjerską.

Więcej informacji na stronie projektu: www.fryzjer-profesjonalista.pl

AKCJA KRWIODAWSTWA

20170302_093845Dnia 02.03.2017r. w naszej szkole odbyła się kolejna akcja krwiodawstwa. Jak zwykle nasi uczniowie nie zawiedli. Uczniowie, którzy po wstępnych badaniach zakwalifikowali się do oddania krwi, łącznie oddali ponad 3 litry tego bezcennego leku.

Na krew czekają tysiące ludzi chorych. Oddając „cząstkę siebie” nie tylko ratujecie życie innych, ale także dajecie przykład otoczeniu, czytaj dalej

„Godać niy ma gańba!”

2We wtorek 7 marca 2017r. serdecznie zapraszamy na Pierwsze Spotkanie z Gwarą Śląską – „Godać niy ma gańba!”

Sprawdzymy, czy poradzisz godać po naszymu, bydziesz móg posuchać fajnych szlagerów i trocha pomaszkycić.

Spotkanie ma na celu pokazanie uczniom piękna i bogactwa gwary śląskiej, a ponadto ma przyczynić się do budowania tożsamości i kształtowania szacunku dla Naszej Małej Ojczyzny. czytaj dalej