NASZA JAKOŚĆ – TWOJA SZANSA

uezsms

Projekt „Nasza jakość – Twoja szansa – kompleksowy program rozwoju szkolnictwa zawodowego” jest realizowany przez Miasto Zabrze w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałania 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT Subregionu Centralnego. czytaj dalej

Zawiadomienie ZPEC

indeksZPEC Sp. z o.o. zawiadamia, że od dnia 20.10.2016 r. od godziny 8.00 do dnia 21.10.2016 r. do godzin wieczornych nastąpi przerwa w dostawie ciepła na cele centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla odbiorców przy ulicy Franciszkańskiej, Kotarbińskiego, Gdańskiej, Tatarkiewicza, Skłodowskiej, Żnińskiej i Grunwaldzkiej.

Ogólnopolski Tydzień Kariery

otkOgólnopolski Tydzień Kariery (OTK) odbywający się w tym roku pod hasłem:  „Bądź autorem swojej kariery”, to coroczne działanie Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej mające na celu inspirowanie ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego

Patronat Honorowy nad VIII Edycją Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery  w Zabrzu objęła Prezydent Miasta Zabrze Pani Małgorzata Mańka-Szulik. czytaj dalej

Kurs i staż dla absolwentów ZSMS!

Zdobądź nowy zawód spawacza! Kurs i staż dla absolwentów szkół zawodowych i techników

plakat_kurs_staz_spawaczZakład Doskonalenia Kadr „KOMAG ” Sp. z o.o. z Gliwic rozpoczyna od 3 października rekrutację osób w wieku od 18 do 24 lat pozostających bez pracy zarówno bezrobotnych jak i słuchaczy szkół/uczelni zaocznych i wieczorowych, w tym zwłaszcza absolwentów szkół zawodowych i techników  z województwa śląskiego do projektu Spawacz MAG z uprawnieniami – kurs i staż dla absolwentów szkół zawodowych i techników czytaj dalej