System Oceniania Wewnątrzszkolnego


SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO

Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Mechaniczno-Samochodowych w Zabrzu